مکان: منطقه چشمه شَفت روستای زرد

عکاس: کاوه صابری

تاریخ: اردیبهشت ماه  1397

http://s7.picofile.com/file/8390446768/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.jpg


http://s6.picofile.com/file/8390447284/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_3.jpg