عکس های زیبا از روستای قزاقی اسفراین / عکاس : امید نوری

http://s2.picofile.com/file/8264500642/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_21_.jpg

http://s1.picofile.com/file/8264500700/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_22_.jpg