منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی ساری‌گل در شمال شرقی اسفراین استان خراسان شمالی قرار دارد. ساری‌گل منطقه است با زیستگاه‌های متنوع کوهستانی مرتفع و سرد، تپه ماهورهای معتدل و سطح کم جلگه‌ای که در مقایسه با نواحی کوهستانی منطقه از اقلیمی نسبتاً گرمتر برخوردار میباشد هرچند نواحی شمالی دارای زمستان های سردی می باشد که شش ماه از سال پوشیده از برف است.

منطقه حفاظت‌شده ساری‌گل حدود ۲۲۰۰۰هکتار و پارک ملی آن حدود ۷۰۳۷ هکتار می‌باشد. بخشی از منطقه حفاظت‌شده ساریگل که خود از سال ۱۳۵۲ تحت حفاظت بوده در سال ۱۳۸۱ از آن تفکیک و به پارک ملی ارتقا یافته‌است.


ارسال نقشه ها : امید نوری - اسفراین

جهت مشاهده با کیفیت اصلی بر روی تصویر کلیک و یا در حافظه سیستم ذخیره کنید

http://s1.picofile.com/file/8262360100/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%85%D9%BE_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84_2_.jpg

http://s1.picofile.com/file/8262350426/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%85%D9%BE_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84_1_.jpg

http://s1.picofile.com/file/8262360184/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%85%D9%BE_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84_3_.jpg

http://s2.picofile.com/file/8262360276/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%85%D9%BE_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84_4_.jpg

http://s2.picofile.com/file/8262360334/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%85%D9%BE_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84_5_.jpg

http://s1.picofile.com/file/8262360376/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%85%D9%BE_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84_6_.jpg