کورنان روستاییست کوهستانی که بسیار سرد دارد بطوریکه چند سالی است زمستانها خالی از سکنه می باشد.

کورنان از شمال با روستای ییلاقی مگجی و تبریان(ازروستاهای شیروان) از جنوب با روستای آقچ و بیش آباد از غرب با روستای نوده واز شرق با املاک سراط همسایه می باشد.

روستای کورنان در بین کوههای از غرب شاه جهان ، از شرق کوه باباسبز و تاتری و از جنوب صلح چین محصور شده است

اکثر مردم روستا به علت نبودن امکانات به تهران ،مشهد ،گنبد و اسفراین مهاجرت کرده اند و بعضی از آنها نیز در روستاهای همجوار سکنا گزیدند

مردم روستای کورنان به کار کشاورزی و دامداری مشغول بودند و به زبانهای کرمانجی و ترکی صحبت می کنند ودر تابستان مردم از دولچاه و آقچ به آنجا کوچ می کردند

روستای کورنان دارای یک امامزاده می باشد که در روز سیزدهم عید (سیزده بدر)مردم روستاهای همجوار برای تفریح به آنجا می روند.

روستای کورنان

روستای کورنان

روستای کورنان

 

عکاس : اصغر بیری