چخماقلو روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی ایران است که درفاصله ۲۵کیلومتری شهر آشخانه قرار دارد.