دهگاه (بجنورد) روستایی از توابع بخش مرکزی استان بجنورد است.این روستا در دهستان بدرانلو قرار دارد. چشمه ای معروف به نام خورخوری مشرف بر دامنه های شمالی آلاداغ در روستای دهگاه وجود دارد ، وجود نظرگاهی به نام (اُجاق)، دارای هوای لطیف و محیطی آرام ، به دور از هیاهوی زندگی از عوامل جذب توریست و گردشگر بوده است.