آبشار آق سو در مرز استان های گلستان و خراسان شمالی واقع شده است و با ارتفاع تقریبی ۱۵ متر، یکی از آبشارهای خزه ای ایران محسوب می شود
آبشار آق سو در مسیر رودخانه چشمه گلستان و درست قبل از تونل گلستان واقع شده است.
مسیر دسترسی به آبشار آق سو گلستان: در جاده گرگان به سمت بجنورد، بعد از تنگه گلو و درست قبل از تونل گلستان، در شمال جاده آسیایی قرار گرفته است. ماشین را کنار پل پارک کرده و با یک پیاده روی سبک از میان درختان جنگلی به آبشار آق سو خواهید رسید.
به مسافران بین مشهد شمال پیشنهاد میشه حتما از این آبشار دیدن کنند. فاصله دهانه آبشار از جاده حدود یک کیلومتر پیاده روی داره

https://www.instagram.com/rad.sair/