طبیعت روستای بیدک بجنورد(غارنوردی)
(۲۴خرداد۹۸

عکاس» اسکندری