عکاس: هادی حاتمی کیا

غروب زیبای ارتفاعات آرمادلو، هجدهم مهرماه ۹۷