نمایی زیبا از آینه خانه مفخم بجنورد.
عکاس : مهدی احمدی