روستای رویین در 26 کیلومتری شمال شهر اسفراین و 52 کیلومتری جنوب شرقی شهر بجنورد و 7 کیلومتری جاده اسفراین به بجنورد، در یکی از دره‌های دامنه جنوبی آلاداغ به نام دره رویین واقع شده است.  در این روستا ، خانه‌ ها به طرز بسیار زیبایی به صورت پلکانی بر روی یکدیگر ساخته شده اند، به طوری که پشت بام منزل یکی حیاط خانه دیگری است.  این چینش خانه ها آن را به ماسوله شبیه کرده است.

کوچه‌ های پیچ در پیچ، بافت قدیمی خانه‌ ها، شیب کوچه به کوچه روستا، ارتفاعات بلند، رودخانه ‌های دائمی و درختان چنار کهنسال و وجود بارگاه امام زاده اسحاق چهره این روستای ماسوله‌ای را منحصر به فرد ساخته است

عکاس: صادق پور