قله تیغ بل درفاصله 57 کیلومتری جاده بجنورد به آزادشهرو در موقعیت جنوب روستای زمان صوفی
واقع شده که مرکز لاله های واژگون قرمز این دیار است . ارتفاع این قله 2450 متر و در شرق قله یامانداغی واقع که از قلل مرتفع رشته کوه آلاداغ محسوب میگردد.
مسیرهای صعود عبارتند از: روستاهای مهمانک- کشانک – زمان صوفی – درکش – آزادگان – هاور و...
منطقه تیغ بل پوشیده از جنگلهای هیرکانی و بلوط یامانداغی و مراتع زیبا با چشم اندازهایی جهت عکاسی و نیز دیواره هایی بلند جهت سنگنوردی است. مدت زمان صعود درشرایط جوی مناسب با گامهای آهسته 4 ساعت از روستای زمان صوفی بوده و انتخاب نام قله ،به دلیل تیغه ای بودن سرتاسر قله و البته بی شباهت به گوشهای بز نیست.
پوشش گیاهی منطقه شامل مراتع سرسبز ، جنگلهای برگ ریز ارس ، گردو، گلابی ، سنجدوحشی، سماق، زغال اخته ، بادام وحشی ، سروکوهی...
پوشش جانوری شامل : شغال- گورکن-خرگوش –آهو-روباه-خوک- کل-بز-گربه وحشی-گراز-کرکس- قرقاول- بلدرچین-تیهو- سار- کبک-لاشخور-پرستو...
امکانات منطقه : شامل یک چشمه دائمی درابتدای مسیربنام چشمه گردو و روستای زمان صوفی ، روستایی آباد ، آسفالته ،و امکاناتی جهت اطراق و بیتوته وهمچنین آنتن دهی موبایل درکل منطقه میباشد.این آبادی به فاصله 2 کیلومتری از جاده اصلی قرار داشته و ساکنین دامدار وکشاورز آن کرمانج زبان میباشند .
درگذشته های دورطی یورشهای ترکمنهای مهاجم به مردما ن این دیار؛ جهت حراست و دیده بانی ، سنگرخانه هاو نگاهبانخانه هایی درارتفاعا ت این مناطق ساخته میشده که اکنون بقایای ان درقله تیغ بل نیز موجود است.ضمن اینکه چاه سنگی باعمق حدود 15 متر و بادهانه بزرگ روی قله شاید حاصل حفاری و کندوکاو وبه نقل ازپیران و بزرگان این ولا یت خبراز یافتن دفینه هایی میدهد.