روستای گلی از توایع بجنورد و دهستان بدرانلو اردیبهشت ۹۴ تاک های انگور هرس شده

عکاس: رضا پاکدل