صحنه ای زیبا از زمستان در پارک دانشجو بجنورد
عکاس : صالح قنبری