طبیعت زیبای  روستای گِسک 
عکاس: خانیگسک علیا یا گسک یا کسک روستایی در دهستان صفی آباد بخش بام وصفی آباد شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۵۱۱ نفر (در ۱۴۷ خانوار) بوده است