عکس های زیبای کشی گربه از کوه های روستای درکش بجنورد خراسان شمالی /عکاس : خانم مهتاب مهرپور

با تشکر از عکاس محترم استان

http://host.xum.ir/2017/05/05/6.jpg

http://host.xum.ir/2017/05/05/7.jpg

http://host.xum.ir/2017/05/05/5.jpg

http://host.xum.ir/2017/05/05/4.jpg

http://host.xum.ir/2017/05/05/331034.jpg

http://host.xum.ir/2017/05/05/2ca749.jpg

http://host.xum.ir/2017/05/05/184083.jpg

http://host.xum.ir/2017/05/05/3.jpg