عکس های رویایی و زیبا از روستای گلی به سمت جاده قدیم بدرانلو/عکاس : خانم مهتاب مهرپور

http://host.xum.ir/2017/05/05/1.jpg

http://host.xum.ir/2017/05/05/2.jpg