روستای تورستی روئین- خراسان شمالی / عکاس : آقای مجیدروئین فرد


http://bayanbox.ir/view/5901358066455553781/%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86.jpg


منبع : بهترین های عکاسی