خراسان شمالی . بجنورد . پارک بش قارداش عکس از محمد امینی

http://bayanbox.ir/view/2456293039106089127/%D8%A8%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4.jpg

منبع : بهترین های عکاسی