عکس های زیبای منطقه حفاظتی ساریگل- باباقدرت از عکاس جوان اسفراینی امید نوریhttp://s8.picofile.com/file/8286411584/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84_1.jpg

http://s9.picofile.com/file/8286411476/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84.jpg