یامانداغ یعنی کوه ســـــــــــــــــخت به ارتفاع 2409 متر.درکش نگین سرسبز خراسان شمالی است. این منطقه زیبا در دامنه رشته کوه آلاداغ قرار گرفته وبدلیل قرار گرفتن در طول دره ، به درکش یا دره کش معروف است. 

رودخانه پراب درکــش که دراین منطقه جاریست ، از کوه یامانداغی سرچشمه گرفته و پس از سیراب کردن زمینهای کشاورزی درکش و باغات اطراف، به روستای پایین دست میرسد.

http://s9.picofile.com/file/8273448284/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_1_.jpg

http://s9.picofile.com/file/8273448426/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_2_.jpg

http://s8.picofile.com/file/8273448568/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_3_.jpg

http://s9.picofile.com/file/8273448718/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_4_.jpg

http://s9.picofile.com/file/8273448900/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_5_.jpg

http://s8.picofile.com/file/8273449192/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_6_.jpg

http://s8.picofile.com/file/8273449326/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_7_.jpg

http://s8.picofile.com/file/8273449692/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_8_.jpg

http://s9.picofile.com/file/8273449884/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_9_.jpg

http://s8.picofile.com/file/8273450318/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_10_.jpg

http://s8.picofile.com/file/8273450626/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_11_.jpg

http://s9.picofile.com/file/8273450800/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_12_.jpg

http://s9.picofile.com/file/8273451026/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B18_13_.jpg