حق استفاده از محیط زیست سالم،یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‏شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی استباوجوداین،حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی‏ بیگانه نیستقواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت‏های زیست محیطی‏ کارآمد نیستبه همین مناسبت،پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستور العملی درباره‏ مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست،تصوی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 90
فرمت فایل docx
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست

فروشنده فایل

کد کاربری 159
کاربر

چکیده:

حق استفاده از محیط زیست سالم،یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‏شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است.باوجوداین،حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی‏ بیگانه نیست.قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت‏های زیست محیطی‏ کارآمد نیست.به همین مناسبت،پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستور العملی درباره‏ مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست،تصویب کرد که دولت‏ها ملزم هستند قواعد آمرانه‏ آن را به قانون ملی خود وارد کنند.هدف اصلی در طراحی دستور العمل،پیشگیری و جبران‏ خسارت‏های زیست محیطی با رعایت«اصل آلوده‏کننده باید بپردازد»،است.در این کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصول بهد به موضوعات مختلف از جمله موضوع مربوط به آلودگی های هسته ای اشاره ای خواهیم کرد.

مقدمه1

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق4

طرح سوالات4

فرضیات4

پیشینه تحقیق4

روش جمع آوری اطلاعات6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف 8

گفتار اول:محیط زیست و مسئولیت مدنی8

بند اول:محیط زیست8

بند دوم:مسئولیت مدنی8

بند سوم :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی9

مبحث دوم :سیر تاریخچه ای وماهیت مسؤلیت ناشی از خسارت‏های زیست محیط10

گفتار اول :دلایل عدم موفقیت مسؤلیت مدنی 13

گفتار دوم:مبنای مسؤلیت ناشی از خسارت زیست محیطی16

گفتار سوم :توجیه مسؤلیت محض توسط کمیسیون اروپا17

بند اول :توجیه حقوقی17

بند دوم :توجیه اقتصادی19

مبحث سوم :مفهوم خسارت زیست محیطی19

گفتار اول :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه حقوق دانان19

گفتار دوم :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه دستور العمل21

بند اول :خسارت به گونه‏ها و زیست‏گاههای طبیعی22

بند دوم :آلودگی زمین23

بند سوم :ضرر به آب23

بند چهارم:رابطهء سببیّت24

گفتار سوم:فعالیت‏های موردنظر دستور العمل26

بند اول :فعالیت‏های حرفه‏ای26

گفتار چهارم :مسؤلیت ناشی از موجودات اصلاح شده ژنتیکی28

گفتار پنجم :مسئول جبران و پیشگیری از خسارت زیست محیطی29

بند اول :تعهد به اقدام30

گفتار ششم:عوامل توجیه کنندهء مسؤلیت زیست محیطی31

بند اول :عوامل توجیه کنندهء اجباری31

بند دوم :رعایت دستور یا تعلیمات دولتی32

بند سوم :عوامل توجیه کنندهء اختیاری33

گفتار هفتم :رعایت آخرین یافته‏های علمی و فنی37

فصل دوم :

مسئولیت مدنی خسارتهای ناشی از حوادث‏ هسته‏ای در معاهدات بین المللی و مقررات داخلی دولتها

مبحث اول:کلیات41

گفتار اول :رژیم حقوقی مسئولیت مدنی در معاهدات بین‏المللی41

گفتار دوم :محدوده سرزمینی معاهدات بین‏المللی43

گفتار سوم :مسئوول پرداخت غرامت و نوع مسئولیت44

گفتار چهارم :مفهوم و حدود خسارت45

گفتار پنجم :دادگاههای صالح47

مبحث دوم :مقررات داخلی کشورها49

گفتار اول:ایالات متحده آمریکا49

گفتار دوم :انگلستان50

گفتار سوم :ژاپن50

گفتار چهارم :روسیه51

گفتار پنجم :چین51

گفتار ششم :سایر کشورها52

نتیجه گیری53

منابع و مآخذ54