این روستا در 15 کیلومتری جنوب شرقی شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از ساجده ، طراقی کرد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی ایران است. این روستا در دهستان آلاداغ قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۳۴ نفر (۱۵۳خانوار) بوده‌است. همانطور که از نام روستا مشخص است زبان مردم این روستا کرمانجی است و مردم آن از راه های باغداری، کشاورزی و دامداری روزگار می گذرانند.

روستا در میان کوه های آلاداغ و در دره رودخانه ای قرار گرفته است. این دره و رودخانه از روستای درصوفیان در بالادست شروع و پس از رسیدن به طراقی کرد ادامه مسیر داده و در محل آبیان به رودخانه دره چناران که از سمت روستای کی کی شروع می شود می پیوندد و به سمت شمال و روستای پاقلعه ادامه می یابد.

رودخانه پس از پاقلعه روستاهای بازخانه ، رشوانلو ،حمزانلو و برج راپشت سر می گذارد و وارد حومه شرقی شهر بجنورد شده و به سمت بابا امان و رودخانه اترک ادامه می یابد.

 

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

روستای طراقی کرد، بجنورد، طراقی کرد بجنورد، خراسان شمالی، ساجده

عکس/حبیب الله نامور

منبع