عکسی از کوچه باغ روستای گردشگری کرف شهر سنخواست استان خراسان شمالی

ارسالی از :  http://korf90.blogfa.com/

http://s1.picofile.com/file/8265320426/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%81.jpg