این غار از گذشته های خیلی دور توسط چوپانان منطقه درق در دل کوههای ضِغِی شناسایی شده بود و دهانه ای تنگ و باریک داشته و با انعکاس صدا ، پی بی ژرفا و عمق ان برده بودند . و بعدها با توجه به ظهور وسایل جدید و عوامل دیگر دهانه غار به نحوی گشاد شده تا افراد بتوانند از ان دیدن نمایند و در داخل ان استالاگمیتها و استالاگتیتها وستونهای رنگین اهکی و جالب وجود داشته و محل امنی نیز برای زندگی خفاشها نیز میباشد و هنوز نقشه شناسایی کامل ان توسط هیچ نهادی ایجاد نشده و تالارها و حفره های فراوانی را دارا میباشد که به لحاظ نبودن نیروهای خبره و ابزار و روشنایی شناسایی ان تکمیل نشده .و هنوز هیچ نهادی صیانت و نگهداری از این پدیده خدادادی را به طور کامل عهده دار نشده است و تنها به نصب تابلویی جهت راهنمایی بازدیدکنندگان به سمت غار اکتفا شده و حتی مسیر و جاده ای جهت نزدیک شدن بازدید کنندگان به این مکان احداث نشده است . موقعیت جغرافیایی:این غار در کوههای قره مغ سمت شمال آبادی حضرت ابوالفضل واقع شده است.

غار کفترک درق

غار کفترک درق

غار کفترک درق

غار کفترک درق

غار کفترک درق

غار کفترک درق

غار کفترک درق

غار کفترک درق

منبع