این غار، که چشمة جوشانی از دهانة آن خارج می‌شود، در حوالی روستای تاریخی «اسپاخو» از توابع شهرستان بجنورد واقع شده است و از جمله غارهای زیبای منطقه محسوب می‌گردد.

متاسفانه عکسی از این غار در اختیار نیست آیا می توانید عکس های آنرا برای ما ارسال کنید؟