غار انوشیروان در فاصله 10 کیلومتری شمال شرقی اسفراین در نزدیکی روستای پرکانلو در رشته کوه گادتیغ و در محدوده منطقه حفاظت شده ساریگل واقع شده است. این غار از نوع طبیعی بوده و شکل دهانه آن عمودی است. این غار فاقد بقایای باستان‌شناختی است ولی در روایت‌های تاریخی دوره ساسانی، از آن نام برده شده است. یکی از ویژگی‌های غار همجواری با جاذبه‌های طبیعی و برخورداری از چشم‌انداز زیبا است.

غار نوشیروان

غار نوشیروان

منبع