رازو جرگلان یکی از مناطق و بخشهای مربوط به شهرستان بجنورد میباشد که دارای طبیعت زیبا و در برخی مناطق بکر ودست نخورده است. در فاصله حدود ۱۰کیلومتری جاده بین المللی بجنورد – آشخانه در سمت چپ جاده راه فرعی قرار گرفته است باغ دره دره ای بسیار زیبا و بکر همراه با طبیعت زیبا و دلنواز با مناظری چشم نواز در منطقه راز و جرگلان است که زبان هر بیننده ای را به تحسین و شکر باریتعالی وادار مینماید. قارچ های سمی گاهی خوراکی ,بوته های خاری که نیمکره ای ازگل های صورتی بنفش راروی زمین ساخته بسیاردیدنی است وگویی شعاع این نیمدایره هاباپرگار,دقیقا اندازه گیری کرده اند درجاهای مختلف گیاهان دارویی کاکوتی,قله چای ,آویشن,گل های بادرنجبویه وپونه درکناررودخانه به چشم میخورد درختان پرصلابت واستوارارس نیزبه فواصل خودنما یی می کند چیزی که دراین طبیعت سبزمخملی یکدست,انسان رامسحورمیکند ترکیب دره های عمیق ووسیع مملوازدرختچه های چتری,سبزباصخره هایی که برش سنگهای آنها باورنکردنی است صخره هایی بسیاربلندباچینش های فوق العاده ,ازلایه های برش خورده افقی رودخانه های پراب -بوته های زرک و ترشک و تمشک اینها قسمتی از زیبایی ها ی این منطقه است که به درستی عظمت خالق خود را انعکاس میدهند دیدن طبیعت زیبا وبکر این منطقه برای علاقمندان طبیعت خالی از لطف نیست.


طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره

طبیعت باغ دره