غار پوستین دوز یکی از غارهای معروف شیروان است که در 6 کیلومتری‌ شمال‌ شرقی‌ روستای لوجلی‌ از توابع‌ شیروان‌ و در دامنه‌ کوه‌های‌ امام‌ حاضر واقع‌ شده‌ است‌. دهانه‌ گنبدی‌ شکل‌ غار 3 متر ارتفاع‌ و 4 متر عرض‌ دارد. این غار از جنس آهک می‌باشد و قندیل‌های تازه نشان‌دهنده جوان بودن غار می‌باشد. درون غار مرطوب و خاک آن زرد است. محوطه‌ درون‌ غار به گونه‌ای‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ سینه‌خیز در آن‌ حرکت‌ نمود و پیچ‌ و خم‌های‌ درون‌ غار به‌ حدی‌ است‌ که‌ بدون‌ نخ‌کشی‌ و راهنما، گردش‌ در آن‌ غیرممکن‌ است‌. طول‌ غار 120 متر و بازدید از آن‌ حدود 2 ساعت‌ به‌ طول ‌می‌انجامد.

نام این غار از روستای متروک شده پوستین دوز گرفته شده که در 3 کیلومتری شرق غار قرار دارد.

غار پوستین دوز

غار پوستین دوز

غار پوستین دوز

غار پوستین دوز

منبع