آبشار دره جاج دراستان خراسان شمالی واقع است. آبشار دره جاج در 6 کیلومتری شمال شرقی روستای سست از توابع اسفراین قرار گرفته است. روستای سست از جمله بزرگترین روستا های شهرستان اسفراین است. به لحاظ موقعیت مطلق در شمال شهرستان اسفراین در موقعیت مختصات 57.32َ طول شرقی 33.8َعرض شمالی ودر ارتفاع1480متراز سطح دریا واقع شده است. فاصله این روستا از شهر اسفراین 6.5 کیلومتر است.
این روستا طی آخرین سر شماری انجام شده سال ۹۰ حدود 600 خانوار و بالغ بر 4000 نفر جمعیت دارد .این روستا ازطرف شمال به کوه های روستا، از جنوب به شهرستان اسفراین از شرق به کلاته پیاله از غرب به روستای امین آباد و از شمال غرب به روستای رویین منتهی می شود.از جمله چشمه های مهم روستا، چشمه های جاج، کاِرز و گَراباست که در ایام بهار و تابستان طبیعت بی نظیری دارد. آبشار از 2 پله تشکیل شده و ارتفاع آن در حدود 40 متر است. آبشار از چشمه ای در بالادست سرچشمه گرفته و پس از تشکیل آبشار وارد دره جاج میگردد.


آبشار دره جاج

آبشار دره جاج

آبشار دره جاج

آبشار دره جاج

منبع : کویرها و بیابانهای ایران