روستای سست

دسته ها:

روستای سست از جمله بزرگترین روستا های شهرستان اسفراین است. به لحاظ موقعیت مطلق در شمال شهرستان اسفراین در موقعیت مختصات 57.32َ طول شرقی 33.8َعرض شمالی ودر ارتفاع1480متراز سطح دریا واقع شده است.فاصله این روستا از شهر اسفراین6.5 کیلومتر میباشد .

این روستا طی آخرین سر شماری انجام شده سال ۹۰ حدود 600 خانوار و بالغ بر 4000 نفر جمعیت دارد .این روستا ازطرف شمال به کوه های روستا، از جنوب به شهرستان اسفراین از شرق به کلاته پیاله از غرب به روستای امین آباد و از شمال غرب به روستای رویین منتهی می شود.

از جمله چشمه های مهم روستا که با بررسی های انجام شده خواص معدنی دارد، چشمه های جاج، کاِرز و گَراب که جزء بهترین آب های معدنی استان خراسان شمالی و حتی کشور شناخته شده است.

طبیعت زیبای چشمه جاج در ایام بهار و تابستان طبیعت بی نظیری دارد

روستای سست

منبع :