عکس ارسالی طبیعت چهار بید شوقان/ آقای روح الله علیزاده

http://s1.picofile.com/file/8264547734/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%873.jpg