عکسی زیبا از سرچشمه شوقان / عکاس : آقای روح الله علیزاده


http://s2.picofile.com/file/8264544700/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

http://s2.picofile.com/file/8264545476/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%872.jpg