عکس های زیبا اسطرخی - مابین اسفراین و شیروان/عکاس : امید نوری

http://s2.picofile.com/file/8264501534/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_28_.jpg