عکسی از کوچه باغ های حاشیه شهر اسفراین/ عکاس : امید نوری


http://s1.picofile.com/file/8264502118/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_32_.jpg