عکس های زیبا منطقه قِشقَه نرسیده به ابشار بزرگ ایزی اسفراین / عکاس : امید نوری

http://s2.picofile.com/file/8263578826/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C22_3_.jpg

http://s2.picofile.com/file/8263578968/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C22_4_.jpg

http://s1.picofile.com/file/8263579150/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C22_5_.jpg

http://s1.picofile.com/file/8263579468/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C22_7_.jpg

http://s1.picofile.com/file/8263579826/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C22_2_.jpg