مسیر روستای جوزک به چشمه عشق از زیبا ترین مسیر های کوه نوردی در خراسان شمالی است

عکس های زیبای روستای جوزک / عکاس : سرکار خانم مهتاب مهرپور


جهت مشاهده عکس ها با کیفیت اصلی بر روی آن کلیک کنید و یا اینکه در حافظه داخلی سیستم خود ذخیره کنید


http://s2.picofile.com/file/8263177234/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_6_.jpg

http://s2.picofile.com/file/8263177200/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_5_.jpg

http://s2.picofile.com/file/8263177142/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_3_.jpg

http://s2.picofile.com/file/8263177042/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_2_.jpg

http://s2.picofile.com/file/8263176968/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_1_.jpghttp://s1.picofile.com/file/8263177242/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_7_.jpg