نمایی از کوهستان پارک شیرکوه شهرستان شیروان خراسان شمالی/عکاس : هادی مرادی برزل آباد

http://s1.picofile.com/file/8262964892/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.JPG