نمایی از پارک شهید صیاد شیرازی شیروان / عکاس : هادی مرادی برزل آباد

http://s2.picofile.com/file/8262965568/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C.JPG