عکس هایی از حاشیه رودخانه اترک روستای برزل آباد شیروان/هادی مرادی برزل آباد

جهت مشاهده عکس ها با کیفیت بهتر و اصلی بر روی آن کلیک کنید و یا اینکه در حافظه دستگاه خود ذخیره نمائید

http://s2.picofile.com/file/8261214926/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_5_.jpg

http://s1.picofile.com/file/8261215076/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_14_.jpg

http://s1.picofile.com/file/8261214942/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_6_.jpg

http://s2.picofile.com/file/8261214992/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_7_.jpg